Myslíme a chováme se zodpovědně

Naším dlouhodobým cílem je poskytovat ta nejlepší intralogistická řešení pro naše zákazníky způsobem, který zároveň pomáhá zlepšit stav společenského a přírodního prostředí. Jsme držiteli certifikátu ČSN 01 0391:2013 (systém managementu společenské odpovědnosti organizací). Získali jsme jej díky naší snaze vytvářet férové prostředí pro naše zaměstnance, transparentnímu přístupu vůči našim klientům i sousedům a promyšleným krokům vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Vše se odráží i v projektu mobilní myčky STILL.

 

Mobilní myčka STILL šetří životní prostředí i vaše starosti

Při procesu mytí manipulační techniky vzniká velké množství nečistot, kterých se nelze zbavit pouhým odvedením do kanalizace. Mobilní myčka STILL se však postará o nakládání s těmito odpady s extrémní šetrností a bez jakýchkoliv nároků na klienta.

V myčce se nachází samostatná čistička odpadních vod, která obsluze nahlásí, kdy je potřeba znečištěnou vodu odstranit. O její následnou ekologickou likvidaci se stará externí dodavatel, stejně jako o přísun čerstvé čisté vody.  

Myčka i její obsluha splňují veškeré předpisy podle normy ADR o přepravě nebezpečných látek. Znamená to, že o veškeré vzniklé odpady se postaráme my a vás nemusí tížit obava, jak s nimi dále nakládat.  

Protože nebezpečí a rizika spojená se znečišťováním pitné vody patří k hlavním ekologickým tématům dneška, stávají se legislativní opatření v této oblasti neustále tvrdšími vůči přestupkům. Postihy mohou často dosáhnout několika milionů korun. Starost o dobrý stav našeho přírodního bohatství je nám blízká a rádi vám s naší mobilní myčkou ulehčíme péči o odpady spojené s mytím manipulační techniky.

Efektivita a jednoduchost

Všechny produkty STILL jsou navrženy tak, aby klientovi umožnily lépe a efektivněji řešit potřebnou logistiku. Mobilní myčka v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Cenu mytí si snadno zjistíte předem a samotné objednání, plánování termínu, realizaci i fakturaci zastřešuje tým zkušených dispečerů. Zajistíme, že v každé chvíli budete mít jasný přehled o našem plnění vašich požadavků.

Více informací k Mobilní myčce

Prohlédněte si leták Mobilní myčky STILL – nabídka programů, výhody a další služby

Informace

Prezentace Mobilní Myčky STILL – naše programy, benefity a další služby